Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

GAUI 540H Hexa - just for fun

Gaui H540 hexa with sunnysky angle 2212 - 10x4 props
Flight control Zero UAv X4 navigation version wifi with 8 waypoint
ESC BLHeli tube version 20A.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét