Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Handmade SWP antenna for FPV

Just receive some handmade SWP 5.8GHz antenna for my FPV transmmiter and receiver. These antena working very well since the signal more stable compare with original Omni antena.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét