Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Longflight time quad built

Some pics of maiden. It do 25 minutes flight with 3S 5500mAh battery and the voltage after flight is 11.01 volts.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét