Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

YS-X6 Octo X8 - the most stable and more fun

The test of YS-X6 Fc with my new built X8 octo.
Very very stable compare with my DJI kits.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét